Приготування та внесення мінеральних і органічних добрив

Практичне заняття 9

Тема. Розрахунок, комплектування та технологічна наладка агрегатів по внесенню мінеральних та органічних добрив.

Підготовка поля для внесення добрив. Пробний хід агрегата в полі. Контроль і оцінка якості роботи.

Мета. Формування практичних навичок комплектування агрегатів по внесенню добрив, виконання технологічних регулювань, робота на агрегатах для внесення мінеральних та органічних добрив з дотриманням необхідної якості.

Обладнання.Інструкційно-технологічна карта, трактори, розкладачі мінеральних та органічних добрив, набір ключів, дослідне поле, калькулятор, добрива.

Література.Л-2, с. 179...192 та ПЗ-3.

Хід заняття

Ознайомитись з інструкційно-технологічною картою та теоретичним матеріалом з даної теми [2, с. 179...192].

Отримавши завдання у викладача, приступити до його виконання.

Назва операції _________________ марка трактора __________________ назва і марка сільськогосподарської машини ________________________.

1. Уточнивши методику виконання завдання, обгрунтувати вибір машин для внесення добрив. Розрахувати склад агрегата, визначити кількість агрегатів передбачаючи можливості внесення добрив потоковим методом, [2, с. 179...192], ПЗ-3.


2. Скомплектувати агрегати, відрегулювати робочі органи на задану норму внесення добрив, змастити робочі органи відповідно до таблиці мащення.

3. Добрива вносити в такій послідовності:

· за допомогою навантажувачів навантажити розкидач добривами;

· виїхати агрегатом на ділянку, включити робочі органи машин і розкидати добрива рівномірним шаром на поверхні поля;

· під час роботи агрегата треба перевірити норму внесення добрив.

4. Показники якості внесення мінеральних добрив та способи їх контролю подати в таблицю 11.

Таблиця 11

Показник Спосіб вимірювання Кількість вимірювань Прилади і засоби Норматив Бал Період контролю
Відхилення дози внесення від заданої, %
Нерівномірність розподілу добрив на полі, %
Відхилення від робочої ширини захвату

5. Після закінчення внесення добрив здати прийняті машини та обробити матеріали завдання, зроботи висновки про виконану роботу.

Контрольні запитання

1. Способи внесення добрив у грунт?

Відповідь:_______________________________________________________

________________________________________________________________

2. Назвати технологічні схеми внесення добрив у грунт?

Відповідь:_______________________________________________________

________________________________________________________________

3. Методи оцінки операцій внесення добрив?

Відповідь:_______________________________________________________

________________________________________________________________

4. Які особливості внесення мінеральних добрив?

Відповідь:_______________________________________________________

________________________________________________________________

5. Які особливості внесення органічних добрив?

Відповідь:_______________________________________________________

________________________________________________________________

Висновок:_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Оцінка___________ Дата______________ Викладач__________________

Технологія й організація основного обробітку грунту

Практичне заняття 10

Тема. Вибір, розрахунок, комплектування та технологічна наладка орних агрегатів на заданий режим роботи. Підготовка поля до роботи орних агрегатів. Розрахунок ширини поворотних смуг і ширини загінок при різних способах руху орних агрегатів. Робота орних агрегатів у загінці. Контроль і оцінка якості роботи.

Мета. Формування практичних навичок комплектування орних агрегатів, виконання технологічних регулювань, робота на орних агрегатах з дотриманням необхідної якості.

Обладнання.Інструкційно-технологічна карта, трактор, плуг, набір ключів, дослідне поле, калькулятор, двометрівка, віхи, глибиномір.

Література.Л-3, с. 10...37.

Хід заняття

Ознайомитись з інструкційно-технологічною картою та теоретичним матеріалом з даної теми [3, с. 10...37].

Отримавши завдання у викладача, приступити до його виконання.

Назва операції _________________ марка трактора ____________________ назва і марка сільськогосподарської машини (знаряддя)_________________

1. Виконати розрахунок орного агрегата (див. ПЗ-3).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Скомплектувати агрегат, відрегулювати плуг та змастити його згідно з таблицею мащення [3, с. 10...37].

Рис 3. Встановлення передплужника і дискового ложа

3. Одержати у викладача двометрівку, віхи. Розбити поле на загінки, відбити поворотні смуги, розрахувавши їх ширину і ширину загінок при заданих способах руху орних агрегатів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рис 4. Схема руху орного агрегата комбінованим способом

4. Почати оранку. Під час другого проходу уточнити регулювання плуга, ширину захвату агрегата, глибину оранки. Визначити якість оранки. Після закінчення оранки основної ділянки розорати поворотні смуги. Виміряти обсяг виконаної роботи та визначити втрату палива.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Здати викладачу агрегат, віхи, двометрівку, оформити звіт про виконану роботу згідно з поданими вище завданнями.

Контрольні запитання

1. Яке значення має основний обробіток грунту?

Відповідь:_______________________________________________________

________________________________________________________________

2. Що входить у налагоджувальний контроль орних агрегатів у полі?

Відповідь:_______________________________________________________

________________________________________________________________

3. Як підготувати поле до оранки та підібрати спосіб руху агрегата?

Відповідь:_______________________________________________________

________________________________________________________________

4. Які особливості основного обробітку грунту під цукрові буряки та інші культури?

Відповідь:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Як проконтролювати якість роботи орних агрегатів?

Відповідь:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

Висновок:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка___________ Дата______________ Викладач__________________


1149594473591931.html
1149614944006591.html
    PR.RU™