Структура та обсяг курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку та логічну структуру. Загальний обсяг курсової роботи без додатків, як правило, повинен складати 25-35 сторінок друкованого або 30-40 сторінок рукописного тексту, тобто обсяг рукописного тексту має бути більшим приблизно на 20%.

За своєю структурою курсова робота складається з таких частин: титульна сторінка, зміст (план), вступ, глави або розділи з підрозділами, висновки, список використаних джерел та літератури, додатки (факультативний елемент структури).

Приблизний обсяг окремих частин у структурі курсової роботи:

Назва структурного елементу Кількість сторінок
Титульна сторінка
Зміст (план)
Вступ 2-4
Розділ 1. (теоретичний – теоретичні положення, які складають методологічну базу дослідження) 7-8
Розділ 2. (аналітичний – аналіз предмету дослідження та узагальнення результатів, виявлення недоліків або проблем правового регулювання за темою курсової роботи) 7-14
Розділ 3. (практичний – вивчення практики правозастосування, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення системи правового регулювання та правозастосування в обраній сфері) 4-7
Висновки 2-3
Список використаних джерел та літератури (спочатку – джерела за юридичною силою, після джерел – література за алфавітом) 1-2
Додатки *(схеми, діаграми, таблиці тощо) 1-7

* факультативний (необов’язковий) елемент структури


1154344966537136.html
1154380175349415.html
    PR.RU™