Створення нового журналу лічильників

Спочатку створимо новий журнал лічильників:

1. Запустіть інструмент Продуктивність(Производительность або Performance) і відкрийте вузол Журнали й оповіщення продуктивності(Журналы и оповещения производительности або Performance Logs and Alerts).

2. Виберіть вузол Журнали лічильників(Журналы счетчиковабо Counter Logs), натисніть правою кнопкою миші в панелі результатів й у контекстному меню виберіть пункт Нові параметри журналу(Новые параметры журнала або New Log Settings). Ви можете також завантажити параметри журналу з веб-сторінки за допомогою команди Нові параметри журналу з(Новые параметры журнала из або New Log Settings From).

3. У вікні, що відкрилося, введіть довільне ім'я журналу в полеІм'я (Имя або Name) і натисніть кнопку ОК.

Рис. 5.13.Встановлення параметрів нового журналу лічильників

4. На вкладці Загальні(Общие або General) (рис. 5.13) натисніть кнопку Додати об'єкти(Добавить объекты або Add Objects) для додавання об'єктів продуктивності. У вікні Додати об'єкти(Добавить объекты або Add Objects) можна виділити одночасно кілька лічильників, утримуючи натиснутої клавішу . Потім натисніть кнопки Додати (Добавить або Add) і Закрити (Закрыть або Close).

Для того щоб додати окремі лічильники для об'єктів продуктивності, натисніть кнопку Додати лічильники(Добавить счетчики або Add Counters). У вікні, що відкрилося, виберіть об'єкт продуктивності й необхідні лічильники (операція аналогічна додаванню лічильників у Системному моніторі (Системном мониторе або System Monitor) ) і потім натисніть кнопкиДодати (Добавить або Add) іЗакрити (Закрыть або Close).

Примітка. Зверніть увагу, що при виборі об'єктів у вікні Додати об'єкти (Добавить объекты або Add Objects) автоматично включаються всі лічильники, доступні для даного об'єкта. Вікно Додати лічильники (Добавить счетчики або Add Counters) дозволяє включити тільки окремі лічильники для обраного об'єкта.

5. На вкладці Файли журналу(Файлы журналаабо Log Files) можна вибрати тип журналу (текстовий або двійковий файл).
Можливі наступні варіанти:

• Текстовий файл (роздільник — кома)(Текстовый файл (разделитель —запятая)абоText File — CSV). Текстовий формат журналу, у якому дані зберігаються з використанням коми як роздільник.

• Текстовий файл (роздільник — табуляція)(Текстовый файл (разделитель —табуляция)або Text File — TSV). Текстовий формат журналу, як роздільник використається символ табуляції.

• Двійковий файл(Двоичный файлабо Binary File). Двійковий послідовний формат журналу з розширенням big. Даний формат варто використати в тому випадку, якщо потрібно зафіксувати дані, які надходять вроздріб, і якщо реєстрація даних зупиняється й відновляється після запуску журналу. У текстових журналах неможливо зберегти екземпляри, які не зберігаються постійно в ході роботи журналу.

• Двійковий циклічний файл(Двоичный циклический файлабо Binary Circular File). Двійковий циклічний формат журналу, у якому реєстрація даних відбувається з перезаписом (big).

• База даних SQL(База данных SQLабо SQL Database). Ім'я бази даних SQL і набору журналів усередині бази, куди будуть записуватися дані продуктивності. Даний формат запису використається для збору даних продуктивності на корпоративних серверах (наприклад, при наявності ряду серверів, об'єднаних у кластер).

Примітка. Експортовані дані з текстових файлів журналів можуть бути використані в різних прикладних програмах, наприклад, в електронних таблицях або базах даних.

6. Для зміни назви (Файл(File name)) і місця розташування створюваного файлу журналу (Розміщення(Размещение або Location)) натисніть кнопку Настроїти(Настроить або Configure) на вкладці Файли журналу(Файлы журналаабо Log Files). За замовчуванням всі журнали продуктивності зберігаються в каталозі \PerfLogs на завантажувальному диску (де розташована система).

7. Якщо зазначена вами папка не існує, то буде виведене діалогове вікно із пропозицією про її створення. Натисніть кнопку ОК.

8. У вікні Настроювання файлів журналів(Настройка файлов журналовабо Configure Log Files) можна також обмежити розмір журналу (перемикач Не більше(Не более або Limit of)) або встановити необмежений розмір журналу (перемикач Максимально можливий(Максимально возможный або Maximum limit)). В останньому випадку розмір журналу буде обмежуватися тільки вільним простором на диску. Після встановлення всіх необхідних параметрів натисніть кнопку ОК.

9. Встановити розклад запуску й зупинки реєстрації даних у журналі можна на вкладці Розклад(Расписание або Schedule), розділи Запуск журналу(Запуск журнала або Start log) і Зупинка журналу(Остановка журналаабо Stop log).

10. На вкладці Розклад(Расписание або Schedule) можна також визначити дії, які відбудуться після закриття файлу журналу: відкрити новий файл журналу (прапорець Почати новий файл журналу(Начать новый файл журналаабо Start a new log file)) або виконати після закриття журналу команду (прапорець Виконати команду(Выполнить команду або Run this command)). Для виконання команди введіть у поле Виконати команду(Выполнить команду або Run this command) шлях до файлу, що буде її виконувати.

11. Після встановлення розкладу запуску натисніть кнопку ОК.


1155129941190291.html
1155191264570440.html
    PR.RU™